ประเทือง เอมเจริญ
icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

Crayon on paper

icon

54x39 cm

Status : Available

icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

Crayon on paper

icon

39x54 cm

Status : Available

Untitled (1998)

Pratuang Emjaroen

1998

Crayon on paper

39x54cm

Artist

ประเทือง เอมเจริญ

More Sombat Collection