ประเทือง เอมเจริญ
icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

100x125 cm

Status : Available

icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

125x100 cm

Status : Available

ประเทือง เอมเจริญ

ประเทือง เอมเจริญ

1991

สีน้ำมันบนผ้าใบ

Artist

ประเทือง เอมเจริญ

More Sombat Collection